آمار کلی

کد ملی: 216155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرون نت طاها بازرس اصلی منحل شده 1393/06/03 تا کنون