آمار کلی

کد ملی: 165656XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پترو صنعت اهورا بازرس علی البدل فعال 1391/12/19 تا کنون