آمار کلی

کد ملی: 091949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید کنندگان استان خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/17 تا کنون
تولیدی چاپ ونشر پیمان نو مشهد مدیرعامل فعال 1397/10/20 تا کنون
پارس آرمان کیمیا مشهد بازرس علی البدل خارج شده 1394/11/08 تا 1397/03/22