آمار کلی

کد ملی: 462077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به گزین چهارمحال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/21 تا کنون
چشمه ناب کوهرنگ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/11 تا کنون