آمار کلی

کد ملی: 427008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدن پی گستران ققنوس بازرس علی البدل فعال 1397/04/27 تا کنون