آمار کلی

کد ملی: 345970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی صدف لب سیاه قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/17 تا کنون