آمار کلی

کد ملی: 305114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آهوی گلپا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/26 تا کنون
موته گلپا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/27 تا کنون