آمار کلی

کد ملی: 212071XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری هیرکان گشت امین گرگان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/09 تا کنون
تولیدی دوخت سیمرغ گرگان منشی هییت مدیره منحل شده 1396/02/05 تا کنون