آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 2080 تولید انواع پوشاک نارون ایلام بازرس علی البدل فعال 1383/09/07 تا کنون