آمار کلی

کد ملی: 503973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کامیونداران شهرستان ابرکوه بازرس علی البدل فعال 1398/06/10 تا کنون
حمل و نقل سعادت ابرکوه عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/13 تا کنون