آمار کلی

کد ملی: 167194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 1

خارج شده: 5

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس شعله سورین بازرس علی البدل فعال 1398/06/16 تا کنون
معماران کاشانه خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/11/06 تا 1397/11/30
شکوه معماری آسیا بازرس علی البدل خارج شده 1397/10/17 تا 1397/11/04
برج و سازه نفیس غرب بازرس علی البدل خارج شده 1397/07/24 تا 1397/08/04
صنعت گران معماری سورین بازرس علی البدل خارج شده 1397/07/17 تا 1397/08/04
مروارید معماری خاورمیانه بازرس اصلی خارج شده 1397/07/16 تا 1397/10/05