آمار کلی

کد ملی: 563982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران و توسعه ماهان سازه سیستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/06 تا کنون