آمار کلی

کد ملی: 006680XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت حمایت از بهبود یافتگان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1396/12/06 تا کنون
شبکه سازمان های غیردولتی کاهش تقاضای مواد مخدر کشورهای غرب آسیا و میانه عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/18 تا کنون
عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/16 تا کنون
جمعیت حمایت از بهبود یافتگان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/12/03 تا کنون
پاوان پادرا پارس بازرس علی البدل فعال 1390/10/17 تا کنون