آمار کلی

کد ملی: 362115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نسیم تجهیز سرحد بازرس علی البدل فعال 1398/10/23 تا کنون
پیام گوی سرحد رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/13 تا کنون