آمار کلی

کد ملی: 007835XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه هنر و صنایع درنیکا عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/19 تا کنون
لاجورد کبودان منشی هییت مدیره فعال 1395/06/11 تا کنون
مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/16 تا کنون