آمار کلی

کد ملی: 353973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهسپار گستر دنا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/17 تا کنون