آمار کلی

کد ملی: 230047XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل طب حکیم پارسی منشی هییت مدیره فعال 1397/06/22 تا کنون
اتاحادیه شرکتهای بازرس علی البدل فعال 1397/06/12 تا کنون
پویا پیشگامان کشاورزی پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/17 تا کنون