آمار کلی

کد ملی: 181832XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صخره سازان زاگرس بازرس اصلی خارج شده 1396/04/03 تا 1398/07/09
نواندیشان توسعه پایدار اسیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/03 تا 1390/12/13