آمار کلی

کد ملی: 155277XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برتر سازان ابنیه ارژن ماندگار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/27 تا کنون