آمار کلی

کد ملی: 137649XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آشیانه سازان هونامیک رئیس هیئت مدیره فعال 1391/06/14 تا کنون