آمار کلی

کد ملی: 541991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی آسا چاوش آریانا بازرس علی البدل فعال 1394/02/02 تا کنون