آمار کلی

کد ملی: 181801XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی جاوید پوش آریا بازرس اصلی فعال 1395/03/03 تا کنون