آمار کلی

کد ملی: 075952XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شریعه فرات بجنورد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/25 تا کنون
هییت امنای توانبخشی و نگهداری سالمندان پردیس بجنورد عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/13 تا کنون
نگهداری کودکان و نوجوانان پسرانه حضرت سید الشهدا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/26 تا کنون
خدمات زیارتی نسیم عرفات عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/18 تا کنون
خدماتی زیارتی نسیم عرفات بجنورد عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/14 تا کنون