آمار کلی

کد ملی: 507947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی افرا بتن بندر بوشهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/01/20 تا کنون