آمار کلی

کد ملی: 265993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هم راه پیمان بازرس اصلی خارج شده 1396/05/28 تا 1398/05/20
نوآوران صنعت بهمن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/04 تا کنون
زاگرس ایستا استیل عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/29 تا کنون
فن آوران الکتریک سیوان بازرس علی البدل فعال 1390/01/23 تا کنون