آمار کلی

کد ملی: 270976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان بنادر و دریا نوردی استان گیلان منشی هییت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون