آمار کلی

کد ملی: 549939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تولید و توزیع گل و گیاه شهرستان نجف آباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/13 تا کنون