آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه استان یزد بازرس علی البدل فعال 1392/12/20 تا کنون