آمار کلی

کد ملی: 129193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا موج سازان ارتباطات پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/09 تا کنون
دایا نوید اسپادانا رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/10 تا کنون