آمار کلی

کد ملی: 407237XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کار کیا ساز کاسیت عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/01 تا کنون
بوشا راد عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/30 تا کنون