آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و بسته بندی مواد غذایی هستی زیتون گیلان رئیس هیئت مدیره فعال 1391/08/10 تا کنون