آمار کلی

کد ملی: 507005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو ساطع اذربایجان بازرس اصلی فعال 1396/05/12 تا کنون
راهوار صنعت پویا مهر ثمین بازرس اصلی خارج شده 1395/01/21 تا 1395/02/01