آمار کلی

کد ملی: 393230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت سازان قیطریه عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/20 تا کنون