آمار کلی

کد ملی: 045369XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایان تجارت آکام بازرس اصلی فعال 1398/08/20 تا کنون
پیشگام ساخت آیریک مدیرعامل فعال 1398/03/10 تا کنون
گسترش کسب و کار ساینا بازرس اصلی فعال 1397/11/28 تا کنون
افق پدیدار سامه بازرس علی البدل منحل شده 1396/09/21 تا کنون