آمار کلی

کد ملی: 246008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محتشم بار جهرم مدیرعامل فعال 1398/05/30 تا کنون
مسافربری مینی بوس رانی ایمان جهرم بازرس علی البدل فعال 1395/12/05 تا کنون