آمار کلی

کد ملی: 006158XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور پارمیس کاژه عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/29 تا کنون
بهار عمران حکیم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/28 تا کنون
آزالیا آلونک قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/25 تا کنون
ماهر بنای تندیس بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/13 تا 1394/05/25