آمار کلی

کد ملی: 407029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی رهاب گستر داتیس بازرس علی البدل فعال 1390/12/27 تا کنون