آمار کلی

کد ملی: 032238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی ایمن تجارت فولاد عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/26 تا کنون