آمار کلی

کد ملی: 280268XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساز و کار پاغر آذرآبادگان بازرس اصلی فعال 1395/12/21 تا کنون
سازه و کار محاسب ارس بازرس علی البدل فعال 1395/12/18 تا کنون