آمار کلی

کد ملی: 007446XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلومینیوم هرمز جنوب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/25 تا کنون
رویال پلاست پود رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/31 تا کنون
مولد نیروگاهی تجارت فارس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/07/30 تا 1398/06/05
آلیاژکاران سبز باختر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/02 تا کنون