آمار کلی

کد ملی: 079348XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طب گستر حشمتیه بازرس علی البدل فعال 1392/11/16 تا کنون