آمار کلی

کد ملی: 184125XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان برج سازان بلوطک بازرس علی البدل فعال 1398/10/24 تا کنون
مجد اندیشان فروهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/01 تا کنون