آمار کلی

کد ملی: 174166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهان فراز بوستان بازرس اصلی فعال 1396/09/19 تا کنون
کیمیا انرژی گستر ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1395/10/11 تا کنون
جاوید سازان تاراز بازرس علی البدل فعال 1393/12/04 تا کنون