آمار کلی

کد ملی: 229747XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خاتم سازان اصفهان بازرس علی البدل فعال 1398/08/18 تا کنون