آمار کلی

کد ملی: 659996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی وچاپ و تبلیغات خمده گرافیک مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/01/20 تا کنون