آمار کلی

کد ملی: 462263XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوران صنعت هفشجان بازرس علی البدل فعال 1392/11/13 تا کنون