آمار کلی

کد ملی: 007557XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سرای الوان بازرس علی البدل فعال 1397/03/07 تا کنون
کشت و صنعت طراوت کیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/20 تا کنون