آمار کلی

کد ملی: 175574XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و تاسیساتی توان ارک بازرس علی البدل فعال 1396/11/25 تا کنون
مهندسی سرا اندیش سازان سپاهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/02 تا کنون