آمار کلی

کد ملی: 248014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو فراز دارابگرد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون