آمار کلی

کد ملی: 093809XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روایتگران دنیای نو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/24 تا کنون
توسعه ارتباطات هوشمند تبیان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون
فرهنگی هنری تبیان نور عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون
پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/12 تا 1392/08/06